Trancelaysions Translator Translations Translaysions Translate

Kulturhuset Bibliotek Rum x Plattan

Trancelaysions is about language in our new, digital world.

SMS, twitter, and blogs have lowered the requirements for us to use the language correctly. Thanks to internet, we have access to a much larger amount of text than just a few years ago.

Using trancelaysions, any text in any language can be processed by a chain of machine translators. In each translation missunderstandings and errors occur. When the text comes back to the original language, the result is often surprising, fun and inspiring.

The language belongs to us humans but today we often trust the computer to translate. It is doing its best, but it’s definitely not an author.

Trancelaysions is invented and designed by Håkan Lidbo and programmed by Jonatan Liljedahl.

Trancelaysions handlar om språket i vår nya, digitala värld.

SMS, twitter och bloggar har sänkt kraven på oss att använda språket korrekt. Tack vare internet har fler av oss tillgång till en mångdubbelt större textmängd än för bara några år sedan.

Med trancelaysions kan du processa texter genom flera seriekopplande översättningsmaskiner. Vid varje översättning uppstår missförstånd och felaktigheter. När texten slutligen översätts tillbaks till svenska blir resultatet mest konstigt ... eller roligt och inspirerande.

Språket tillhör oss människor och det märks när vi ger datorn förtroende att översätta. Den gör sitt bästa, men någon författare är den inte.

Trancelaysions är påhittat och formgivet av Håkan Lidbo och programmerat av Jonatan Liljedahl.